Spiralna mesilica za testo sa fiksnom glavom i posudom 38SN. FIMAR-Italija Katalog FIMAR SRPSKI bez cena 2019-2020-BC Katalog mesilica za testo od 7kg zamesa do 50kg zamesa - FIMAR Katalog spiralne mesilice za testo SN_CNS_FN FIMAR

Spiralna mesilica za testo sa fiksnom glavom i posudom 50SN. FIMAR-Italija Katalog FIMAR SRPSKI bez cena 2019-2020-BC Katalog mesilica za testo od 7kg zamesa do 50kg zamesa - FIMAR Katalog spiralne mesilice za testo SN_CNS_FN FIMAR

Spiralna mesilica za testo sa podižućom glavom i fiksnom posudom 18FN. FIMAR-Italija Katalog FIMAR SRPSKI bez cena 2019-2020-BC Katalog mesilica za testo od 12kg zamesa do 50kg zamesa - FIMAR Katalog spiralne mesilice za testo SN_CNS_FN FIMAR

Spiralna mesilica za testo sa podižućom glavom i fiksnom posudom 25FN. FIMAR-Italija Katalog FIMAR SRPSKI bez cena 2019-2020-BC Katalog mesilica za testo od 12kg zamesa do 50kg zamesa - FIMAR Katalog spiralne mesilice za testo SN_CNS_FN FIMAR

Spiralna mesilica za testo sa podižućom glavom i fiksnom posudom 38FN. FIMAR-Italija Katalog FIMAR SRPSKI bez cena 2019-2020-BC Katalog mesilica za testo od 12kg zamesa do 50kg zamesa - FIMAR Katalog spiralne mesilice za testo SN_CNS_FN FIMAR

Spiralna mesilica za testo sa podižućom glavom i fiksnom posudom 50FN. FIMAR-Italija Katalog FIMAR SRPSKI bez cena 2019-2020-BC Katalog mesilica za testo od 12kg zamesa do 50kg zamesa - FIMAR Katalog spiralne mesilice za testo SN_CNS_FN FIMAR

Spiralna mesilica za testo sa podižućom glavom i uklonjivom posudom 18CNS. FIMAR-Italija Katalog FIMAR SRPSKI bez cena 2019-2020-BC Katalog mesilica za testo od 12kg zamesa do 50kg zamesa - FIMAR Katalog spiralne mesilice za testo SN_CNS_FN FIMAR

Spiralna mesilica za testo sa podižućom glavom i uklonjivom posudom 25CNS. FIMAR-Italija Katalog FIMAR SRPSKI bez cena 2019-2020-BC Katalog mesilica za testo od 12kg zamesa do 50kg zamesa - FIMAR Katalog spiralne mesilice za testo SN_CNS_FN FIMAR

Spiralna mesilica za testo sa podižućom glavom i uklonjivom posudom 38CNS FIMAR-Italija Katalog FIMAR SRPSKI bez cena 2019-2020-BC Katalog mesilica za testo od 12kg zamesa do 50kg zamesa - FIMAR Katalog spiralne mesilice za testo SN_CNS_FN FIMAR

Spiralna mesilica za testo model 50CNS s podižućom glavom i uklanjajućom posudom. FIMAR-Italija Katalog FIMAR SRPSKI bez cena 2019-2020-BC Katalog mesilica za testo od 12kg zamesa do 50kg zamesa - FIMAR Katalog spiralne mesilice za testo SN_CNS_FN FIMAR